Norsk laks og skadelige stoffer

Du er det du spiser
TheCodFather
Innlegg: 3
Registrert: 16 des 2019 03:52

Norsk laks og skadelige stoffer

Legg innav TheCodFather » 16 des 2019 04:20

Har i flere år spist store mengder med norsk laks, i den tro at det er sunt og magert på skadelige fettsyrer. Det var inntil jeg snublet over en dokumentar på youtube som tar for seg innholdet i norsk oppdrettslaks. De viser til ekstremt høye verdier for skadelige miljøstoffer, som éntrer næringskjeden via Baltikum importerte fiske-pellets. I tillegg legges det til et innsektsmiddel i kosten som er forbudt for både mat og normal kjøttoppdrett.

Noen her som har hørt om dette før? Har hele tiden trodd at norsk oppdrettslaks er sunn og fri for skadestoffer, så det var en skuffelse.

Her er videoen: https://www.youtube.com/watch?v=RYYf8cLUV5E

Veteran
Innlegg: 441
Registrert: 28 apr 2013 06:54

Re: Norsk laks og skadelige stoffer

Legg innav Veteran » 16 des 2019 08:39

Hei ! Bra at du reagerer paa dette. Jeg er oppvokst med aa fiske havlaks, eller "levende laks" som jeg kaller det.
Desverre saa tror de fleste at oppdrettslaks er det samme. Det er like stor forskjell som paa pels fra ville dyr og dyr i bur.
Egg fra burhoens og frittgaaende er i samme baat, dog ikke fiskebaat, haha..

Alt det rare som oppdrettsfisken aner vi knapt hva inneholder, og ikke faar vi vite sannheten heller.
Jeg har saavidt smakt slik "falsk" laks og kjente straks stor forskjell.

Det nyttige fettet finner du ogsaa i makrell, og den kan du sjoel fiske gratis hvor som helst paa kysten hele aaret.
Jeg bor sapass langt unna at det sjelden er mulig for meg, men de faa gangene jeg besoeker mitt opprinnelige hjemsted
saa fisker jeg baade makrell og laks, og jeg til og med ser forskjell paa roemlinger fra maerene og laks som har vaert langt nord.

Smart av deg aa begrense forbruket av "falsk" fisk som aldri har rotet rundt i havet og funnet god mat men maa ta til takke
med samme smakloese kosten hele livet. " Stakkars fisk".... ikke mye "ro, ro til fiskeskjaer".. slik vi gjorde.

God alkohol- og oppdrettslaksfri Jul !

Brukeravatar
kollis
Innlegg: 706
Registrert: 20 jan 2010 19:38

Re: Norsk laks og skadelige stoffer

Legg innav kollis » 17 des 2019 14:02

All typer levende mat inneholder giftstoffer ,årsaken at laks ligger høyt er at den blir kontrollert mer og oftere..+ at dyr med lav bevegelse mønster har dårligere muligheter til å rense ut giftstoffer.DET lureste er å trene selv og ta kostilskudd som renser ut avfallet.Å prøve å tenke motsatt vei er ofte bli slik som tråd starter opplever.Beklager veteran her i dette tilfelle er også sone 1 og 2 best på å hjelpe kroppen med å rense ut ,særlig hjernen.... :P :ugeek: DET MEST problematiske er syntetiske legemidler som forstyrrer særlig forplantnings evnen til dyra,dvs alt vann inneholder disse stoffer særlig andtidepresiver...så jeg synes det blir latterlig å ta bort plast og ikke syntetiske midler som er enda værre ...

utdrag fra kontroll av førdefjorden.....
Her rapporterer vi resultatene fra en basisundersøkelse av tungmetaller, andre grunnstoff og persistente organiske forbindelser i sjømat. Datasettet er et utgangspunkt for å kunne følge utviklingen av de undersøkte fremmedstoffene, dersom et deponi av gruveavfall blir etablert.

Kadmium og bly i fiskefilet var gjennomgående under EU og Norges grenseverdier. I samleprøver av brunmat av sjøkreps var kadmium noe høyt, opp til 9,6 mg/kg. Det er ingen grenseverdi for kadmium i brunmat, og nivåene i halekjøtt ligger under grenseverdien. Bly i brunmat av sjøkreps var opp til 0,4 mg/kg i samleprøver, det er ikke grenseverdi på bly i brunmat. Bly i muskelkjøtt av sjøkreps var under grenseverdien, som er satt til 0,1 mg/kg. I torskefilet fra alle tre stasjonene var kvikksølvkonsentrasjonene for noen individer over 0,2 mg/kg, mens i brosmefilet var flertallet av individene over 0,2 mg/kg. Noen av brosmefiletene, men ingen av torskefiletene, hadde kvikksølvkonsentrasjoner over grenseverdien på 0,5 mg/kg. For sjøkreps og blåskjell var alle kvikksølvkonsentrasjoner under 0,2 mg/kg. I brosmefilet var arsen på et relativt høyt nivå, sammenlignet med brosmefilet undersøkt fra andre geografiske lokasjoner og også sammenlignet med annen fiskefilet som torsk og sei. Det er ingen grenseverdi på totalarsen i mat eller sjømat.

Nivåene på dioksiner, furaner og dl-PCB var over grenseverdien i 1/3 del av samleprøvene fra torskelever og i alle samleprøver av brosmelever. PCB6 nivåene var ikke over grenseverdien i torskeleverprøvene, men i alle samleprøver for brosmeleverprøver. I brunmat av sjøkreps var dioksiner, furaner og dl-PCB opp til 15 ng TE/kg, høyere enn det som er vanlig i brunmat av krabbe som ofte viser et snitt rundt 5 ng TE/kg. Det samme gjelder PCB6 som var opptil 61 mg/kg i brunmat av sjøkreps. Det er ikke grenseverdi for persistente organiske forbindelser i brunmat.

Per i dag er nivåene av fremmedstoffer i de undersøkte prøvene av sjømat stort sett relativt lave. Vi har ikke funnet prøver over grenseverdier for tungmetaller eller persistente organiske forbindelser, med unntak av kvikksølv i brosmefilet og sum dioksiner, furaner og dl-PCB og PCB6 gjennomsnittet i brosmelever og i 1/3 del av samleprøver av torskelever. Disse overskridelser er heller arts- enn stedsspesifikke, og er vanlige observasjoner også langs norskekysten og for brosme også i åpent hav.
1 - Innledning
1.1 - Overvåking av fremmedstoffer i sjømat

Nivåene for de fleste miljøgifter i norsk sjømat er stort sett lave. Noen stoff finnes naturlig i høyere konsentrasjoner i sjømat enn i mat produsert på land, som for eksempel kvikksølv. I tillegg blir miljøgifter tilført hav, sjø og ferskvann fra blant annet industri, ved ulykker samt avrenning fra jordbruk, bostedsområder og avfallsdeponi. Konsentrasjonen av disse varierer derfor fra sted til sted. Tilførselen til norske havområder er i stor grad via langtransportert forurensning, men i enkelte kyst- og fjordområder kan det være et større bidrag fra lokale kilder. Det er stor forskjell på hvor stor del av fremmedstoffene som blir tatt opp i ulike organismer, og innholdet av fremmedstoff i mange norske fiske- og skalldyrarter er overvåket og kartlagt gjennom en rekke undersøkelser og overvåkingsprogrammer. Konsumentene av kommersielt omsatt sjømat er godt beskyttet av regelverket, som setter grenseverdier for hvor høye nivåer av miljøgifter matvarer kan ha, for lovlig omsetting. Grenseverdier som gjelder for sjømat er satt i EU, og implementert i norsk lov, for kvikksølv, kadmium, bly, dioksiner, PCB og PAH. Når det gjelder fisk og sjømat fangstet gjennom fritidsfiske til eget bruk, må fiskere og konsumenter selv ta ansvaret for at maten er trygg. For å gi fritidsfiskerne et grunnlag for vurderinger, gir Mattilsynet advarsler, dersom det blir vurdert å være risiko for helseskade ved inntak av sjømat. Alle advarslene er lagt ut på http://www.matportalen.no/verktoy/advarsler/.

Antidepressants polluting the water can change fish behavior.... https://phys.org/news/2019-11-antidepre ... avior.html

tok med litt mer informasjon for dem som ikke tar det jeg sier for GOD FISK

Veteran
Innlegg: 441
Registrert: 28 apr 2013 06:54

Re: Norsk laks og skadelige stoffer

Legg innav Veteran » 18 des 2019 07:38

Hei igjen Dr. kollis!
flott at du setter deg godt inn i detaljer som vi andre tullinger ikke bryr oss med, for merkelig nok saa har mange av oss
trolig levd mye lenger enn deg..? du har aldri oppgitt alder men maa sikkert vaere minst 50 aar yngre enn meg ettersom
du ofte refererer til min ufattelige mangel paa livserfaring etc.

Den har du tydeligvis faat gjennom dine studier som jeg respekterer hoeyt, men dine konklusjoner stemmer oftest ikke
med virkeligheten. Naa nevner du ogsaa i denne sammenhengen SONE 1 0g 2, altsaa langsom jogging.
La du merke til hva snberge skrev nylig? Aa loepe/jogge med kun 60 % intensitet gir null utbytte. Det samme som jeg og flere
andre med erfaring har fortalt i lang tid, mens du aldri vil hoere paa de med erfaring. Du trekker egne konklusjoner ut av det
du er forlest paa. Som saa mange mosjonister som har lest utrolig mye om trening etc. men aldri finner ut av hvordan de skal
komme videre, slik at .feks. 3 tim. paa maraton forblir bortimot uvirkelig. Tiltross for alle morderne dingser som de tror er til
hjelp, stikk i strid med vaar erfaring.

Kan du vaere aerlig og fortelle en ung 80-aaring hvor ung/gammel du er, og ikke minst paa hvilket nivaa du har loept. Ettersom du
hele tiden har vaert kritisk til mine metoder ogmener at du har svaret, saa maa du har vaert en supermann i loeypa.

Og vedr. helsa boer du kunne hoste opp noen aktuelle fakta: F.eks. hvodan lever og nyrer etc. funker. Mange blir plutselig sjuke
og synes det er merkelig, mens de i virkeligheten aldri har testet seg ordentlig fordi de har kjent seg friske osv.


Stabilt blodtrykk er et godt eks. og noe av det foerste en boer undersoeke. Jeg har hatt 120 / 76-80 stabilt i 50 aar, helt perfekt.
Nyre: CKD-EPI: Ref.verdi >80 mitt res. 81
Lever: S-ASAT: " < 45 " 31
" : S-ALAT: " , 70 " 45
FS-Glukose: " 4.0 - 6.0 " 5,4
S-albumin " 34 - 46 " 42
S-THS " 0,2 - 4,0 " 2,7
Blodprosent 100.
Vitaminer: A " > 0,7 " 1,8
E 12 - 42 " 28
K 0,1 - 2,2 " 0,6
Dette er selvsagt ikke interessant for andre enn deg, men dette + alle de andre proeven som er like ferfekte, dvs. ligger
midt mellom referansepunktene, forteller at den gamle skrotten oppfoedd paa saltsild og poteter, null groennsaker etc.
maa ha gjort mye viktig de siste 60 aar. Tiltross for kun 50 % blodtilfoersel, et omraade du vet mye om.

At jeg i tilllegg kjenne meg utrolig sprek og leken som kona sier, beviser at jeg har rett vedr. den trening jeg har drever
siden jeg begynte paa null da jeg var 37 naar. Jeg er med god grunn baade stolt og takknemlig for min gode helse, men
jeg har ikke faatt den helt gratis.

God Jul alle sammen, husk aa kjoer hardt paa trening hvis dere vil oppnaa resultater,
og unngaa all form for rusdrikk o.l.

Brukeravatar
kollis
Innlegg: 706
Registrert: 20 jan 2010 19:38

Re: Norsk laks og skadelige stoffer

Legg innav kollis » 18 des 2019 19:10

som sist gang du misforstår.....det er vell et eller annet ord som gjør at dette skjer igjen.. henviste til fordelen med å trene slow ,,,alle vet da at fisken var renere da du vokste opp,veteran ....har desverre ikke nevnt din livfserfaring i dette innlegget,jeg forklarte at det ikke var lurt å trene hardt om en ønsket å rense ut avfall. LA DU IKKE MERKE TIL at jeg forslo hardtrening forrige gang...snberget du henviser til her ,forsto ikke bera av det jeg skrev en mobber som burde konsentrere seg om å svare trådstarter .jeg håper virkelig trådstarter følger deres råd så han lærer hva som er riktig..moro med deg veteran er at du blir så sint ,når du svarer viser deg seg at du ikke forsto hva jeg mente .Om du ikke gidder eller har oversett forskningen på sone 1 jeg har lagt ut eller hva MARIT BJØRGEN sier om dette (det har også lagt ut ) ,så har det eneste argumentet du å snberget kommet frem med at en ikke får fremgang...HVORFOR mener du det. DERE ønsker å presse kroppen uten å gi kroppen muligheter til å forebygge belastningen er poenget,alle burde forstå at det er det lureste å gjøre .Ikke kreve eller tru at det går bra,en må øke sannsynligheten for at kroppen kan yte så kan man presse den. JEG HAR vist forklart deg 4 eller 5 ganger hvorfor din genrasjon slipper å trene så mye sone 1 som dagens genrasjon.MEN DU HUSKER IKKE DET ,OG SÅ KOMMER DU IGJEN OG IGJEN MED SAMME LEKSA SOM NÅ,,,JEG ER SÅ Å SÅ FRISK ETC ETC HAR EI UNG KONE OSV...hva tror du problemet ligger i din hukommelse?Skal du lære noe som helst må du ha hukommelse....

Veteran
Innlegg: 441
Registrert: 28 apr 2013 06:54

Re: Norsk laks og skadelige stoffer

Legg innav Veteran » 19 des 2019 08:55

kollis skrev:som sist gang du misforstår.....det er vell et eller annet ord som gjør at dette skjer igjen.. henviste til fordelen med å trene slow ,,,alle vet da at fisken var renere da du vokste opp,veteran ....har desverre ikke nevnt din livfserfaring i dette innlegget,jeg forklarte at det ikke var lurt å trene hardt om en ønsket å rense ut avfall. LA DU IKKE MERKE TIL at jeg forslo hardtrening forrige gang...snberget du henviser til her ,forsto ikke bera av det jeg skrev en mobber som burde konsentrere seg om å svare trådstarter .jeg håper virkelig trådstarter følger deres råd så han lærer hva som er riktig..moro med deg veteran er at du blir så sint ,når du svarer viser deg seg at du ikke forsto hva jeg mente .Om du ikke gidder eller har oversett forskningen på sone 1 jeg har lagt ut eller hva MARIT BJØRGEN sier om dette (det har også lagt ut ) ,så har det eneste argumentet du å snberget kommet frem med at en ikke får fremgang...HVORFOR mener du det. DERE ønsker å presse kroppen uten å gi kroppen muligheter til å forebygge belastningen er poenget,alle burde forstå at det er det lureste å gjøre .Ikke kreve eller tru at det går bra,en må øke sannsynligheten for at kroppen kan yte så kan man presse den. JEG HAR vist forklart deg 4 eller 5 ganger hvorfor din genrasjon slipper å trene så mye sone 1 som dagens genrasjon.MEN DU HUSKER IKKE DET ,OG SÅ KOMMER DU IGJEN OG IGJEN MED SAMME LEKSA SOM NÅ,,,JEG ER SÅ Å SÅ FRISK ETC ETC HAR EI UNG KONE OSV...hva tror du problemet ligger i din hukommelse?Skal du lære noe som helst må du ha hukommelse....


Hei gutten! Ikke vet jeg om du er en ertelysten fjortis eller en forvokst kverulant, alder eller erfaring vil du ikke nevne,
men kverulere kan du.
Om noen er mobber paa dette forumet saa er det du kollis og ingen andre. Ferdig pruta!
Baade snberge og jeg har hver for oss mer erfaring med trening, helse etc. enn noengang vil oppnaa.
Ellers, det er svaert faa om noen som forstaar mye av det du skriver, men det beror ikke paa at vi andre er fullstendig korket
i toppetasjaen, men at du benytter svaert forvridde uttrykk som kan tolkes ulikt.

Men morsom er du naar du sier at jeg blir sint, hahaha. Mange som kjenner meg har ofte spurt : " blir du aldri sint " ?
Joda, jeg kan foele sinne og frustrasjon, har som nevnt jobbet i aarevis med kriminelle rusmisbrukere/voldsmenn?drapsmenn, og
ofte blirr utfordret paa det. Men heldigvis laerte vi saa mye paa Sosialhoegskolen at de aa mestre sinne og bruke vette var den
beste maaten aa loese konflikter paa. Vi/jeg fikk endel juling fordi vi/jeg aldri brukte fysisk makt til gjengjeld, annet enn i noedverge.

Saa sinnataggen finner du i Frognerparken, eller paa s.k. utesteder i byene, haha.

Jeg husker godt at dui har fortalt meg og trodd at vi som slet ut kroppem med tungt arbeid som tenaaringer gjennom det fikk en
fordel naar di siden begynte aa trene i 35-40-aaralderen..Kun du har nevnt noe saa hinsides virkeligheten>

Og apropo hukommelesen og innlaering, ettersom du igjen paa staar at jeg naermest er psykisk utviklingshemmetm i alle fall lengt
under ditt IQ-nivaa. Etter min foerste eksamen i Landbruksskolen hvor jeg bl.a. fikk pokal som beste elev, hadde rektor fikset jobb
til meg allerede foer eksamen .pga. mine karakterer og vaeremaate.
Etter 1. eksamen i Sverige var ny jobb klar via sosialskolen. Neste jobb i Socialen i Stockholm det samme, jeg ble bedt om aa soeke
pga. at jobben maatte utlyses iflg. komm.regler etc.
Etter 10 aar i Sverige soekte jeg jobb i Norge og fikk den eneste jeg soekte paa som sosialsekr. paa Bjornebekk-anstalten,landets stoerste.
Da jeg senere sokte en kommunal jobb sa ordfoerern, en riktig skaprping med hoeyere utdannelse: " du behoever ikke bekymre deg for
jobb i framtiden med disse papirene".. da han saa mine skoole- og arb.giverattester.
Saa jeg tror nok du bommer litt der m.t.p min hukommelse, haha.
Ellers: Helse, jada, Det er jo nettopp det vi prater om, og baade snberge og jeg har beviselig meget god helse, desverre for deg tiltross for
at vi har trent mest i sone 4-5 som det vistnok heter i dag. Da jeg hadde Loepetid var det fremmedord, heldigvis.
Derfor nevnte jeg noen eks. fra min ferske helseattest, og paastaar at du neppe har en liknende, for da kunne du jo ogsaa nevne det og i
tillegg fortelle f.eks. hvilken tid du har paa maraton e.l. ettersom du stadig forteller oss at du vet mye bedre hvordan det skal trenes.
Har du et supertriks/tips saa kom igjen, men det maa verifiseres med eks. paa dine egne resultater, saa skal jeg tenke over det>

Med det oenskes alle som gidder lese vaare intime betroelser, hahaha, en supertrivelig alkoholfri Julehelg !

silvaDe
Innlegg: 1
Registrert: 09 feb 2020 22:05

Re: Norsk laks og skadelige stoffer

Legg innav silvaDe » 09 feb 2020 22:46

Hello everybody! How are you? Let's be friends! I love good keto nutrition https://ketosupplementreviewed.com/best-keto-mayo/!

Brukeravatar
kollis
Innlegg: 706
Registrert: 20 jan 2010 19:38

Re: Norsk laks og skadelige stoffer

Legg innav kollis » 01 mar 2020 09:48

okey veteran da kan du vise meg et resultat før du var 25år :D

Veteran
Innlegg: 441
Registrert: 28 apr 2013 06:54

Re: Norsk laks og skadelige stoffer

Legg innav Veteran » 01 mar 2020 10:13

kollis skrev:okey veteran da kan du vise meg et resultat før du var 25år :D


haha, javisst. (1) Den 16.januar 1961 (22 aar) reddt jeg livet paa 6 mann fra den sikre doed,
da det ble for mye sild i nota og vannet fosset inn i notbaaten. De erfarte litt eldre karane ombord
satt helt paralysert og bare ventet paa aa bli slukt av det iskalde havet.
Jeg reagerte raskere enn noen gang foer eller siden, og alle ble reddet.

Iflg. alle som vet hvordan det foregikk saa var det en bragd. Uten premiering men 6 liv reddet.

(2). Hoesten 1961 fikk jeg ski paa beina for aller foerste gang, paa Landbruksskulen i Telemark.
1963 var jeg ankermann paa vaart stafettlag i 4 x 5 km. og fikk beste etappetid av alle,
det var 5 eller 6 lag med. I flg. ledelsen bl.a. en av Telemarks beste juniorer, og han var
naermest meg i tid men langt etter.

PS. jeg var jo oppvokst paa havlaks og sild vet du, derfor behoevde jeg ikke saa mye trening
Dagens oppdrettslaks smaker meg som gamle skosaaler lukter, jeg avstaar,

"Dett var dett ". Siden ble det ingen idrettslige aktiviteter de 8 aar foerste aar i Sverige.
Men de 2 siste aar der var jeg maal -jeger for Husby AIK i fotball. Mitt foerste mosjonsloep som tidl. nevnt
1976 og da ble jeg nest sist, hurra!

Ha en fortreffelig soendagskveld!

Brukeravatar
kollis
Innlegg: 706
Registrert: 20 jan 2010 19:38

Re: Norsk laks og skadelige stoffer

Legg innav kollis » 01 mar 2020 13:30

snakker du om at du var med i et løp...før 25år...


Gå tilbake til «Kosthold»

Hvem er online

Brukere i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 1 gjest