God eller dårlig ordning for arrangører og løpere?

Det klassiske møtested for alle som driver kondisjonstrening
Kjell Vigestad
Innlegg: 31
Registrert: 19 jan 2010 01:30

God eller dårlig ordning for arrangører og løpere?

Legg innav Kjell Vigestad » 04 nov 2013 23:14

Friidrettsforbundets generalsekretær har sendt Kondis et leserbrev han har bedt om bli tatt på som et redaksjonelt innlegg på basis av at han mener Kondis i halvannen uke har kjørt en knallhard kampanje mot lisens i friidrett. Til opplysning har Kondis hatt tre intervjuer med personer som hver på sin måte har tatt til motmæle mot innføring av engangslisens for personer som ikke er medlem av friidrettsklubb. Det ene ville boikotte mosjonsløp som krever engangslisens for å delta, den andre var mest fortvilt over at en god del av overskuddet beregnet på humanitære formål nå istedenfor vil gå til friidrettsforbundet. Og den siste hadde samlet inn 150 underskrifter på en dag mot engangslisensen. I tillegg er Tim Bennetts lederartikkel fra siste nummer av Kondis også gjengitt på kondis.no.

Det er altså tre intervjuer, dvs. redaksjonelt stoff og en lederartikkel. Mens friidrettsforbundet, stikk i strid med god redaksjonell praksis, har fått på et tilsvar helt uten redaksjonell oppfølging, plassert på redaksjonell plass på kondis.nos forside. Kondis.no har både kommentarfelt til alle artikler og et godt debattforum. Det er de normale redaksjonelle plasser for debattinnlegg, - også fra NFIF. Også dette innlegget forlangte Kjetil Hildeskor plassert på redaksjonell plass, og det er nå laget en peker til leserinnlegget hans fra redaksjonell plass på forsiden av kondis.no. Nå er det opp til alle som ønsker det å gi ros eller ris til innlegget til generalsekretær Kjetil Hildeskor om å bruke vårt debattforum. Her følger innlegget i sin helhet.

På vegne av Kondis/Kjell Vigestad


Lisens i friidrett, dårleg eller god ordning for arrangørar og mosjonistar?
Av Kjetil Hildeskor, generalsekretær i Norges Friidrettsforbund

Kondis har i over ei halv annan veke køyrt knallhard kampanje mot lisens i friidrett, der negative karakteristikkar mot ordninga og av Norges Friidrettsforbund (NFIF) har hagla over lesarane, med påstandar om at lisensen er utan innhald og kun ein skatt gjort av eit grådig Forbund. Kondis angriper NFIF mykje hardare enn andre idrettar som har tilsvarande lisensordning. NFIF ønskjer derfor å nyansere bildet av kva lisensordninga er for noko, og grunngje kvifor vi har innført ordninga.

Friidretten har i mange år hatt heilårslisens på bane og avgift på mosjonsløp kr 6 som no bortfaller, avgifta har gått til å finansiere kretsarbeidet rundt omkring i landet som blant anna har ansvaret for å approbere alle friidrettsarrangement. Den nye einganglisensen vil koste frå kr 20 til maks kr 50, og for medlemmer i friidrettslag vil ein kunne kjøpe heilårslisens frå kr 375 og då er det ingen lisens i dei enkelte løpa.

Kvifor lisens? 1)Forsikring av alle arrangement.
2)Lage gode arrangementløsninger.
3)Styrke friidretten i Norge.

1) Forsikring, NFIF ønskjer at alle friidrettsarrangement på bane og utanfor bane skal vere forsikra. Vi har nå fått ei ordning der alle arrangement arrangert av våre klubber er ansvarsforsikra, alle som deltek er forsikra og alle funksjonærar som jobbar frivillig er forsikra. Vi meiner at dette er ei viktig, god og relevant forsikring.

Ansvarsforsikringa vil dekke uhell og ulykker i arrangement og vil hindre erstatningskrav mot arrangørar, for eksempel ved feil som kan lastast arrangør. Deltakarforsikringa dekker blant anna idrettsskader som må behandlast eller opererast. Hvis løpere får skader vil dei få behandling innan 3 dagar og operasjon innan 10 dagar. NFIF har også teikna avtale med Idrettens Helsesenter der ein kan ringe og få hjelp til å bestille behandling og eventuell operasjon, samt råd og veiledning. Sjå nærmare på vilkåra til det vi meiner er den beste forsikringa for mosjonistar her: http://www.friidrett.no/lisens/Document ... 014%20.pdf

Heilårslisens:
Dersom ein er medlem av våre friidrettslag kan ein tekne heilårslisens der personen i tillegg til og vera forsikra i konkurransar også vil vere forsikra på trening og får dekka behandling f.eks. til belastningsskader. Les meir her om forsikringsvilkår her: http://friidrett.forbundetonline.no/lis ... 014%20.pdf

Forsikring meir relevant i andre idrettar?
Kondis hevdar at forsikring er meir relevant i andre idrettar som har lisens fordi desse er meir skadeutsatte og har dyrare utstyr. Der er vi ueinige, det er f.eks. meir skader i løping enn i langrenn, både med akutte skader og belastningsskader og det er ikkje utstyret som blir forsikra, men personen.

Friidrettslisensen kostar frå kr til 20 til kr 50
Til samanlikning kostar eingangslisens i ski opp til kr 130, sykkel opp til kr 200, triatlon kr 150 og Orientering 30 % på topp av startkontingent. Heilårslisens i friidrett er frå kr 375.

2) Påmeldingsløsning
Gjennom framforhandla avtale har vi fått gode systemet og prisar på påmelding- og betalingssystemer levert av Cotech (deltaker.no). Dette systemet vil vere tilgjengeleg for alle arrangørar, og kan integrerast med tidtakingsystemer. Mange store arrangement har allereie systemer for dette. Avtalen vil vere prisgunstig for de aller fleste arrangørar, og vil også gi mange av dei små arrangørane nye muligheiter i forhold til teknologi og pris. Allereie no er det muligheiter å kjøpe heilårslisens gjennom dette systemet http://mosjon.friidrett.no/lisens

3) Overskot skal styrke friidrettsaktivteten
NFIF vil bruke overskot i ordninga til å styrke aktiviteten i norsk friidrett. Sykkelforbundet og Skiforbundet har gitt utrykk for at dette har styrka aktiviteten i deira idrettar.
NFIF og våre kretsar bruker i dag blant anna midlar på rekrutteringstiltak for barn og ungdom som friidrettskuler, klubbutviklingstiltak, utdanning av trenarar, dommarar og ledere og anleggsutvikling. Vi vil spesielt nevne at vi i løpet av 4 år utdannar 400 unge ledere som vil kunne engasjere seg i klubbane. Fleire har hatt mosjonsarrangement som sine prosjekt, og har arrangert fleire mosjonsarrangement. Vi vil stimulere til økt aktivitet blant voksne og vil arrangere arrangørkurs for klubbane, vi ansetter også ein eigen mosjonsansvarleg.

Boikott av «lisensklubber»
Det er frå nokre hold tatt til orde for å boikotte arrangørar som er lojale mot ordninga med lisens, blant anna er Sentrumsløpet peika ut som eit boikottmål. Dette angrepet på ein arrangør er urettferdig og slår heilt feil ut, dei andre største mosjonsløpsarrangørane i Oslo, både Sentrumsløpet, Oslo Maraton, Råskinnet og Holmenkollstafetten er med på ordninga.
Arrangørar vel sjølv om dei vil bake lisens inn i startkontingenten eller ikkje.
Norges Friidrettsforbund respekter Kondis sin rett til og vere ueinige i sak, men håper ikkje organisasjonen vil bidra til kampanjar mot arrangørar fordi dei er lojale mot Tingvedtak.

Med beste helsing
Kjetil Hildeskor
Generalsekretær
Norges Friidrettsforbund

Brukeravatar
ipconfig
Innlegg: 253
Registrert: 18 jan 2010 20:12

Re: God eller dårlig ordning for arrangører og løpere?

Legg innav ipconfig » 05 nov 2013 09:49

1) Forsikring. Ikkje alle vil ha denne forsikringa. Nokre har andre forsikringer som dekker slike aktiviteter som løping og andre ikkje. Fint hvis du kan komme opp med faktiske undersøkelser som bygger under at dette vil hjelpe mosjonisten som bare løper 2-3 ganger i uken for å holde seg i form. Dette mistenker vi kun er en ren inntektskilde for bane friidrett som mosjonistane ikkje får glede av.

2) Påmeldingsløysing har allerede DNB. Denne er det gebyr på kr 8 per deltaker. Kva er den rabatterte prisen til NFIF? Du prøver her med et politisk grep å gjøre det slik at NFIF står bak løysinga mens den har vore på markedet via DNB ganske lenge.

3) Har du konkrete eksempler her? Vanlige idrettslag ser ikkje noko til pengane. Kva skal du med dommarar til mosjonsløp? Altså dei klubbfokustiltaka er i hovudsak retta mot baneaktivitetar og ikkje mosjonsløp. "Vi ansetter ein mosjonsansvarlig". Denne har dere hatt ganske lenge. Dersom personen ikkje klarer å levere noko bør ein kanskje erstatta han? Ein ser jo frå http://www.mosjon.com kva prioritet de har på mosjon. Kvifor vil de "ta" Kondis sin database?

-------------------
Tilleggspørsmål
-------------------
Eg har bestemt meg for ikkje føye meg etter kravet om lisens på mosjonsløp.

- Kva konsekvenser får dette for klubben min?
- Må me som ildsjeler melde oss ut å starta eigne klubbar for å arrangere mosjonsløpa?
- Blir me som gir blaffen i lisens "svartelista" - altså nekta tilgang til lisensbelagte løp?

Når eg arrangerer løp vil eg gjerne at de i forbundet stiller opp og forklarer folk at tilbudet deira vil ha mykje større verdi om dei betalar lisens og at det fysisk stoppar arrangementet. Gje oss god tid så kan me invitera media om saken slik at de får ekstra god mediedekning. Dette vil sannsynligvis gje gode utslag når de skal finne nye sponsorar.

Eg vil gjerne ha klarhet i desse spørsmåla fordi det gir styre rundt om i Norge litt bedre tid til å finne erstattarar for oss som er styremedlemmer, trenarar og oppmenn. Om klubber vil legges ned så er det betre at ein gjer dette i ordna former fram mot nyttår slik at NFIF også sparer penger på å gå til sanksjoner mot klubbane.

Rune Log
Bryne Friidrettsklubb

Agnes
Innlegg: 186
Registrert: 22 mar 2010 20:55

Re: God eller dårlig ordning for arrangører og løpere?

Legg innav Agnes » 05 nov 2013 11:08

1. Forsikring er eit "kjekt å ha" som enkelte utøvarar kanskje, kanskje ikkje, har brukt for. Eg, og mange med meg, har eigne behandlingsforsikringar, og me har i tillegg eit godt helsevesen som skulle gjere eit slikt tilbod meir eller mindre unødvendig. Men tilby det gjerne til dei som vil ha det. Løping er også ein idrett der dette er langt mindre akutt aktuelt enn ved sykling. Dei fleste skader i løp er vel strekk og overtråkk, vil eg tru.
2. Fint at de har utvikla ei betalingsløsning. Tilby den til dei klubbana som syns den er verdt å betale for. Dei som allereie har utvikla eigne løsninger eller klarer seg med enklare metodar må få sleppe.
3. Eg er heilt for at de driv med idrettsarbeid, særleg for barn og unge. Eliteidretten gjer eg beng i. Eg betalar gjerne over skatteseddelen for dette, på demokratisk vis, eg kan gje frivillig til ein loddselgar eller tre, men de kan ikkje skattleggje meg utover det. Eg oppfattar det som djupt urimeleg at det kan påleggje meg å betale for det DE driv med.


Det er prisverdig at de engasjerer dykk i debatten, men om dette er dei beste argumenta de har så har det inga god sak.

espenbago
Innlegg: 1
Registrert: 05 nov 2013 11:21

Re: God eller dårlig ordning for arrangører og løpere?

Legg innav espenbago » 05 nov 2013 12:41

Det er ingenting vi har sett hittil som tyder på NFIF har en god sak, nei..

Personlig er jeg for øvrig lei for at jeg ikke engasjerte meg da saken kom opp i mars/april, (eller da den ble diskutert i juni, i blant annet
Kondis og NFIF: http://forum.kondis.no/viewtopic.php?f=3&t=2609 - som jeg først oppdaget i dag - jeg hadde ikke vært på dette forumet før).

Jeg fulgte ikke helt med, og er nok også skyldig i å tenke at "noen må jo gjøre noe".

På den annen side er det positivt å oppdage at dette har vært protestert mot og diskutert i større grad enn jeg visste om.

Om vi kan anta at NFIF neppe kommer til å komme med noen innrømmelser som endrer på deres angrep mot mosjonister og klubbene som arrangerer løp for dem, så er det vel på høy tid å gjenoppta spørsmålet "Hva gjør vi nå?" - stilt ihvertfall i ovennevnte tråd. Og der var det mest konkrete forslaget fra Rune - relatert til det som også står i denne tråden:

ipconfig skrev:Oppsummert:
Jeg ønsker at det startes nye uavhengige klubber som fortsetter å arrangere de mosjonsløpene som de har i dag med ny arrangør (forbehold om at den lokale friidrettsklubben ikke vil kjøre det videre), bruker kondis som hovedkanal for markedsføring, reportasjer og som arrangørstøtte.

Kanskje vi skulle starte "Frie Norske Løpeklubber" foreningen på Justisen i Oslo :D


Jeg er enig. NFIF framferd og forsøk på rasering av små løp og klubber gjør det nødvendig at vi sammen organiserer en alternativ mulighet for slike løp å overleve, innbefattet en passende plass for Kondis.

I dette representerer jeg hittil kun meg selv, men antagelig også Blodsmak Sportsklubb. (Som jo dog står utenfor NFIF og NIF, opprinnelig ikke av eget ønske). Vi er sikkert i stand til å bidra, og hjelpe til med å samle engasjementet.

Denne saken er så uakseptabel og arrogant fra NFIFs side at jeg innser at jeg ønsker å bruke tid på det både nå og i 2014.

Gitt at ikke "dialogen" med NFIF fører noen vei; er neste steg som Rune skriver å møtes fysisk, flest mulig, og se hva som kommer av det?

Espen Barroso-Gomez
http://beintfram.wordpress.com/

cloveras
Innlegg: 4
Registrert: 18 aug 2011 20:39

Re: God eller dårlig ordning for arrangører og løpere?

Legg innav cloveras » 05 nov 2013 15:15

Denne siden hos Blodsmak Sportsklubb er et forsøk på å samle informasjon og linker til andre som skriver om denne saken: http://blodsmak.no/2013/10/interessant- ... g-boikott/ Den blir neppe oppdatert med hvert eneste blogginlegg, men jeg håper den kan være nyttig for de som vil danne seg et slags overblikk.

Det står f.eks. ganske detaljert om forsikring her: http://hverdagsmosjonist.blogspot.no/20 ... hovet.html

Disse gir også en grei oversikt over hva lisensen innebærer:
Lisenskrigen: http://www.sportsmanden.no/archives/8290
Vet klubbene hva som skjer? http://hverdagsmosjonist.blogspot.no/20 ... a-som.html

Som leder i Blodsmak Sportsklubb kan jeg si at vi gjerne hjelper til med det lille og middelmådige vi kan bidra med.

Hverdagsmosjonist
Innlegg: 2
Registrert: 05 nov 2013 15:24

Re: God eller dårlig ordning for arrangører og løpere?

Legg innav Hverdagsmosjonist » 05 nov 2013 15:51

Etter å ha sovet i timen da lisensen ble vedtatt har jeg brukt tid i etterkant for å sette meg inn i hva det egentlig er NFIF gjør. Flere av mine innlegg er henvist via andre, men hvis noen skulle ønske å se dem alle på et brett er de her:

Mosjonistlisens - vet klubbene hva som skjer?

Lisens igjen - forsikringsbehovet

Who died and made you king - et betimelig spørsmål til NFIF

Er dette greit NFIF?

Slik jeg ser det er det ett hovedbudskap som kommer - igjen, og igjen, og igjen - dette handler om penger, hverken mer eller mindre. NFIF har en masse flotte mål om hva de skal bruke pengene sine til, men det er viktig å poengtere at NFIF representerer ikke meg. Det er en grunn til at jeg har valgt å stå utenfor.

Snu det litt på spissen NFIF, hvis det er slik at dere skal kreve at jeg skal løse lisens (og dermed altså omgår eierskapsdiskusjonen ved å pålegge meg medlemskap), da må jeg vel kunne forvente at dere jobber for meg? Hvis meg en, en eneste én av NFIFs klubber som står med åpne armer og ønsker mosjonistene velkommen og sier "ja dere skal vi bruke tid og ressurser på". Reality check er det noe som heter - dersom en lovende yngre utøver og undertegnede (som har hatt stålkontroll på sisteplassen i utallige løp) dukker opp på døren hos en klubb, hvem av dem blir da tatt inn i varmen? Neppe mosjonisten i hvert fall.

Tenk litt på det NFIF, lisens forplikter. Mosjonister er ikke bare melkekyr som dere kan utnytte. Og mens dere tenker litt over det, så kan dere alltids lese Siri Johnsens blogg om hvordan det er å prøve å få medlemskap som mosjonist i en friidrettsklubb: http://5-over.com/blog/2013/11/2/lisens-og-klubbls

Er det noe rart vi protesterer?

klona
Innlegg: 1
Registrert: 05 nov 2013 17:00

Re: God eller dårlig ordning for arrangører og løpere?

Legg innav klona » 05 nov 2013 17:19

Alt jeg leste av svaret til NFIF var at vi blir forsikret, ok. Men at de har forhandlet frem gode avtaler på påmelding og andre løsninger det skal vi betale for? Så de sier altså at vi må betale mere for og bruke billigere løsninger, ikke helt rema iallefall pallen rett inn lettvint og det blir det billig av.
En annen ting jeg reagerer på, om du ser hvor de fleste mosjons arrangementene er så er det i sør norge, men alle andre skal nyte godt av hva klubber her gjør. Altså dugnad for f.eks BUL gjør godt for friidrettsgruppa i finsnes? At klubben finner seg i det.
Hva de gjør i sykkel og ski bryr meg egentlig ikke, for det benytter jeg meg ikke av. Vurderte en gang og gå birken men satte opp et regnestykke og fant det ble vel dyrt mot hva jeg ønsket betale for noe sånt, spesielt inkludert lisensen.
En annen ting er hvor lett det er for mosjonister og være med i en klubb. Når du melder deg inn forplikter du deg som oftest og delta på dugnad ect. Jeg har ikke noe i mot det, -men få litt mere igjen enn og få betale medlemsavgift og få "rimeligere" lisens om jeg deltar på ca 10 lisens løp. For det skal lønne seg må man vel løpe ca 20 -25 løp- svært få som legger tilrette for mosjonsgrupper. Det NFIF ønsker er og ta penger fra noen de ikke vil ha inn i organisasjonen for selv og bli fete. De må kunne legge krav til klubbene om at de må ha mosjonsgrupper også, DA får vi noe igjen. SK Vidar har løpegrupper på sognsvann hver lørdag, sikkert for og få flere til og løpe Oslo maraton. Greit de har en baktanke men de gjør noe for mosjonister. NFIF se og lær, opp av sofan og ut og se hva som skjer rundt omkring.

Brukeravatar
trygvan
Innlegg: 535
Registrert: 23 jan 2010 23:51

Re: God eller dårlig ordning for arrangører og løpere?

Legg innav trygvan » 05 nov 2013 18:15

Kondis er en profesjonalisert og oppegående organisasjon, og såvidt jeg har fått med meg den største mosjonistorganisasjonen i Norge. NFIF kan ikke si at de gjør noe positivt for mosjonistene med denne lisensen når interesseorganisasjonen for mosjonistene så tydelig sier nei. NFIF mener kanskje at Kondis og mosjonister for øvrig ikke vet vårt eget beste?

Forsikring, betalingsløsning osv er ikke ting Kondis har etterspurt, men som vi blir forsøkt påprakka i et forsøk på å forsvare et lisensvedtak. Tidligere var også ny terminlisteordning en begrunnelse for lisensen, men nå har de tydeligvis gått bort fra det. Motargumentet der var jo at Kondis sin fungerer ganske godt, og Friidrettsforbundets for banestevner ganske dårlig. De holder altså fast ved lisensordningen, men forandrer argumentene etterhvert som det passer.

Enig med de som mener at mosjonsløp i all hovedsak har mindre skadeomfang og eventuelle skader tas gjennom andre ordninger for den jevne mosjonist. For baneutøvere er det nok viktigere, da det er spydkast, stavsprang etc, dvs større fare for akutte skader.

Talende eksempel Ipconfig kommer med, og gode spørsmål. Et problem slik jeg oppfatter det er "moralismen" for at alle løp skal være tilsluttet en klubb. Vi har jo sett noen eksempler på at NFIF skaper bråk i form av skarpe uttalelser for de som tilfeldigvis eller ved eget valg prøver å organisere utenfor. Nå må vi bare gjøre arrangører oppmerksomme på at NFIF ikke har reelle sanksjonsmuligheter annet enn det maset de allerede utøver.
Har løpt i 12-15 år ettersom hvordan man regner. Perser: 800m-2:04.8 (1998), 1500-4:23.8 (2013), 3000-9:23 ('13), 5km-16:10 ('15), 10km-34:09 ('13), 1/2m-1:15:24 ('14), 1/1m- 2:41:18 ('13)

Brukeravatar
ipconfig
Innlegg: 253
Registrert: 18 jan 2010 20:12

Re: God eller dårlig ordning for arrangører og løpere?

Legg innav ipconfig » 07 nov 2013 08:23

For dei av de som er på facebook så går det ein debatt på gruppa "Norsk Friidrett - Rogaland". https://www.facebook.com/groups/154132327994171/. Litt artig - det er en tråd med ca 60 svar nå. Del gjerne eigne meiningar så held me trykket oppe.

NFIF representanter holder seg borte frå diskusjonen. Absolutt ingen har kome med eit einaste konkret forslag til kva nytte denne lisensen har for mosjonistane. :evil:

Brukeravatar
Korak
Innlegg: 284
Registrert: 18 jan 2010 21:02
Sted: Bergen
Kontakt:

Re: God eller dårlig ordning for arrangører og løpere?

Legg innav Korak » 07 nov 2013 13:32

http://www.dn.no/dnaktiv/article2712798.ece

Jeg vet ikke om det er Dagens Næringsliv eller NFF som ikke har sikten, men Kondis er vel en interresseorganisjon og ikke et blad? Om det er NFF så er det ganske beskrivende og avslørende for kunnskapsnivået.
Gunnar Müdtzy-Knutsen


Gå tilbake til «Kondisjonsforum»

Hvem er online

Brukere i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 2 gjester